กรอบใส่บัตรพลาสติก

กรอบใส่บัตรพลาสติก (กรอบใส่บัตรแนวนอน / กรอบใส่บัตรแนวตั้ง)

ขนาดกรอบกรอบพลาสติก
ขนาดซอง 6x9 cm
ขนาดซอง 7x10 cm

ชนิดและลักษณะการใช้งาน( กรอบใส่บัตรพลาสติก)

กรอบพลาสติกแนวตั้งและแนวนอน 
1.แบบใสหรือแบบสี 
2. ชนิดปิดหน้า-เปิดหลัง 
3.ชนิดแบบใสหรือแบบสี( ชนิดเปิดหน้าอย่างเดียว)

 1

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง กรอบใส่บัตรพลาสติก